Ochrona pszczół i stosowanie środków ochrony roślin

Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin w okresie kwitnienia roślin, krzewów i drzew wymaga zachowania szczególnej ostrożności i jest jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin.


 
 
 
 
W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 • stosować wyłącznie środki dopuszczone do obrotu i ochrony danej uprawy zgodnie z etykietą środka w zalecanym terminie i dawce;
 • ograniczać ilości wykonywanych zabiegów szczególnie insektycydami na plantacjach bezpośrednio przed kwitnieniem i w okresie kwitnienia;
 • stosować środki bezpieczne dla pszczół – o krótkim okresie prewencji lub mające zapis na etykiecie OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ – NIE DOTYCZY;
 • nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu owadów zapylających;
 • unikać znoszenia preparatu na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu;
 • przestrzegać okresów prewencji i karencji dla pszczół, ludzi i zwierząt;
 • stosować środki ochrony roślin opryskiwaczem sprawnym technicznie, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s a odległość od pasiek wynosi co najmniej 20 m.

 

Nieprawidłowo wykonany zabieg środkami ochrony roślin
doprowadza do zatrucia pszczół i podlega karze grzywny!

 
 
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) nakłada obowiązek stosowania zasad zintegrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w zakresie:

 • stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka w języku polskim – informacje na stronie www.minrol.gov.plwyszukiwarka środków ochrony roślin
 • zachowania ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin na terenie otwartym z uwzględnieniem:
  • przeciwdziałania zniesieniu cieczy użytkowej na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s a odległość od pasiek co najmniej 20 m
  • odległości od zbiorników i cieków wodnych o co najmniej: 1 m przy uprawach rolniczych i 3 m przy uprawach sadowniczych oraz 3 m od krawędzi dróg
 • wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników, którzy ukończyli szkolenie w zakresie środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie jego ukończenia (ważne przez okres 5 lat)
 • prowadzenia na bieżąco dokumentacji wykonanych zabiegów według wzoru:
  Ewidencja wykonanych zabiegów

  Ewidencja zabiegów powinna być przechowywana przez okres co najmniej 3 lat.

 • stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie oraz skalibrowanym, którego badanie przeprowadzają stacje kontroli opryskiwaczy polowych m. in.:
  LODR w KońskowoliZDR Zamość z/s w Sitnietel. 84 611 25 50
  Ireneusz WęcławikSkierbieszów, ul. Rynek 10tel. 84 621 30 20
  Zbigniew Brodaczewski (o. sadownicze)Sułowiec 75 gm. Sułówtel. 696 813 750
  Dominik PałkaDeszkowice II 20 gm. Sułówtel. 725 239 128
  “Roltex” Sp. z o. o. (o. sadownicze)Krasnystaw, ul. Lwowska 143btel. 84 576 42 61
 • przechowywania środków ochrony roślin w oryginalnych opakowaniach pod zamknięciem oraz w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością lub paszami.

 

Zachowaj szczególną ostrożność przy stosowaniu zabiegów
w sąsiedztwie zabudowań i ogrodów!

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Zamościu
Zamość, ul. Partyzantów 94
tel.: 84 638 57 26, 84 627 13 14