Zaproszenie do konsultacji programu

W związku z opracowaniem projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2017 roku Wójt Gminy Łabunie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie tego projektu.


 

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Łabunie oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).

 
Przedmiot projektu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2017 roku .
 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 
Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres:

Urząd Gminy Łabunie Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie

lub

uglabunie@labunie.com.pl

 

Projekt “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie na 2017 rok”
docFormularz konsultacji dla organizacji społecznych oraz podmiotów, o których mowa w art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)