Zakończenie projektu

Zakończono projekt pn. “Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W związku z tym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wystosował dla Gminy Łabunie podziękowania za udział w projekcie.


 
W czasie trwania programu tj. w latach 2014-2016 skorzystało z niego 166 osób. Usunięto łącznie 381,6 ton eternitu.
 
grawer_szwajcar