Młodzi Aktywni

Szkolenia, staże i poradnictwo zawodowe. Na takie wsparcie mogą liczyć młode osoby bezrobotne z terenu Lubelszczyzny. W woj. lubelskim ruszył projekt „Młodzi Aktywni”. Jego cel to pomoc i aktywizacja młodych pozostających bez pracy. Program skierowany jest również do mieszkańców Gminy Łabunie.


 
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat, które mieszkają na terenie Lubelszczyzny, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W pierwszej kolejności na pomoc mogą liczyć osoby bierne zawodowo (niepracujące i nieposzukujące pracy), z niepełnosprawnościami, mieszkające na terenach wiejskich oraz bez doświadczenia zawodowego. Takie osoby mogą liczyć na poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy.
 
Jeżeli jesteście zainteresowani zwiększeniem szans na znalezienie pracy, trzeba wypełnić formularze i wysłać je na e-mail efs_ma@irzl.pl lub w wersji papierowej w Biurze Projektu (siedziba Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, pokój 204, II piętro). Nabór trwa do 22 lutego. Kto nie zdąży, będzie mógł zgłosić się w kolejnym naborze, który ruszy w czerwcu tego roku. W projekcie weźmie udział 140 osób (w tym 84 kobiety i 56 mężczyzn).
 
Potrzebne formularze rekrutacyjne i regulamin znajdziecie na www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.