poniedziałek, 30 listopada 2020 Dziś imieniny obchodzą: Maura, Andrzej

Psy zagryzły zwierzęta w Mini Zoo w Łabuńkach Pierwszych

(Nie)znane(?) psy zagryzły zwierzęta w Mini Zoo w Łabuńkach Pierwszych. Apelujemy o zgłaszanie przypadków wałęsających się czworonogów.

 
 
 
Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Cztery psy zagryzły sześć sztuk zwierząt, m. in. kangura, owce i daniela. Nie wiadomo, czy do tego przyczyniły się psy bezpańskie, czy mające swoich właścicieli. Apelujemy o pilnowanie swoich czworonogów i zgłaszanie przypadków wałęsających się bezpańskich psów. Można to zrobić pod nr tel.: (84) 611 60 25.
 
Przypominamy, że zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie” osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym nie pozostawiania bez nadzoru, zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, w szczególności w zakresie wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości, w tym zachowań agresywnych tych zwierząt. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, w taki sposób aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt domowych poza jej granice.
 
Niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności z art. 77 Kodeksu wykroczeń.
 
Poniżej znajduje się krótki film, który może wskazywać, że to właśnie te psy zagryzły zwierzęta z Mini Zoo przy Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.
Przepraszamy za słabą jakość obrazu.