Zaproszenie

KGW Łabuńki Pierwsze, Wójt Gminy Łabunie, Sołtys i Rada Sołecka wsi Łabuńki Pierwsze zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 29 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w remizie strażackiej w Łabuńkach Pierwszych.

oplatek_17