Dofinansowanie OZE dla Gminy Łabunie!

Wójt Gminy Łabunie informuje, że projekt pn. „Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie” złożony w konkursie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 po dokonaniu oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów otrzymał 97,5 pkt., które kwalifikują projekt do otrzymania dofinansowania.


Z uwagi na fakt, iż 28 projektów w ramach przedmiotowego konkursu uzyskało tą samą liczbę punktów a wartość alokacji środków w konkursie nie może zagwarantować dofinansowania każdego z nich, o wyborze projektów do dofinansowania musiało zadecydować losowanie, które zostało przeprowadzone 4 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 
Wśród 18 wylosowanych do dofinansowania projektów znalazł się projekt Gminy Łabunie. Zadanie na kwotę 2.055.254,33 zł zostanie dofinansowane kwotą 1.570.018,17 zł. Zaplanowano montaż 141 kolektorów i 41 instalacji paneli fotowoltaicznych.
 
Gminę Łabunie podczas losowania reprezentował Wójt Antoni Wojciech Turczyn, który nie kryje zadowolenia z otrzymania dofinansowania na realizację tego projektu.