„Malowanie kolęd” – wręczenie nagród

12 stycznia w pałacu Jana Jakuba Zamoyskiego w gościnnych progach Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach, Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn i Przewodniczący Rady Adam Kniaź wręczyli nagrody 49 Laureatom (25 nagrodzonym i 24 wyróżnionym) V edycji konkursu „Malowanie kolęd”.
 
 
 

Wójt Gminy Łabunie podziękował uczestnikom, opiekunom i rodzicom za zaangażowanie w powstanie tylu pięknych prac, które w postaci kartki świątecznej zostaną rozesłane do wielu osób zaprzyjaźnionych z naszą gminą. Kartki te otrzyma także 25 Laureatów i ich opiekunowie.
 

Wyniki V edycji konkursu „Malowanie kolęd”

 


Organizator konkursu: Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji dziękuje Siostrom za udostępnienie magicznego miejsca, Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie za przygotowanie wystawy prac, Komisji za niezwykle ciężką, ale przyjemną pracę, Uczestnikom za kolory, pomysły i ciekawe rozwiązania, Opiekunom za przybycie na rozstrzygnięcie, mimo niesprzyjającej aury i zachęcanie dzieci do udziału w konkursach, Rodzicom za wsparcie swoich pociech, Wójtowi Gminy za zakup nagród i słodyczy.