Ogłoszenie

W związku z planowaną uroczystością wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stali mieszkańcy naszej gminy proszeni są o kontakt do dnia 31 grudnia 2016 r. z Urzędem Stanu Cywilnego w Łabuniach (tel. 84 611 60 15). Dotyczy małżeństw zawieranych w latach 1956-1957, które do chwili obecnej nie otrzymały tego odznaczenia, a także zawieranych w latach 1966-1967 poza terenem Gminy Łabunie.