Gminny Chór KONSONANS zdobył GRND PRIX!

Nasz chór znowu odniósł sukces – zdobył Nagrodę Specjalną GRAND PRIX.

W niedzielę 06. listopada, Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zorganizowało III Międzygminny Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Przesłuchania konkursowe odbyły się w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu w trzech grupach wiekowych : dzieci, młodzież i dorośli. Nasz chór został zakwalifikowany do przesłuchań w kategorii zespoły wokalne i chóry.

W rywalizacji wzięło udział dziesięć zespołów :
1.Zespół Śpiewaczy „Czerwone Korale” -Zawada
2.Zespół Śpiewaczy „Wesołe gosposie” – Sitaniec
3.Zespół Śpiewaczy „Białowolanki” – Białowola
4.Zespół Śpiewaczy „Echo Lipska” -Lipsko
5.Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki” – Wólka Wieprzecka
6.Stawianki -Staw Ujazdowski
7.Kameralny Chór „Konsonans”- Łabunie
8.Zespół Śpiewaczy „Udryczanki”- Udrycze
9.Zespół Wokalny „Canto” -GOK Stary Zamość
10.Zespół Operacyjny „Ułani, Ułani”- Zamość

Chór ,,KONSONANS” reprezentujący naszą gminę, wykonał zgodnie z regulaminem dwie pieśni w opracowaniu Józefa Przytuły :
,,Kołysała matka” Igora Sikiryckiego oraz ,,Pieśń Powstańców 1863r”. Występy oceniało powołane przez organizatorów jury, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, kulturę muzyczną, poziom wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Organizatorzy przyznali nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. W uznaniu wysokiego poziomu artystycznego, jury przyznało w kategorii zespoły i chóry GRAND PRIX Chórowi ,,KONSONANS” z Łabuń. Jak zwykle serdecznie dziękujemy naszym sympatykom i osobom, które wspierają nas organizacyjnie. Cieszymy się, że jeszcze raz mogliśmy godnie reprezentować Gminę Łabunie. Zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących dołączyć do zespołu. Przesłuchania podczas prób – wtorki i czwartki 18:30 w budynku Biblioteki w Łabuniach.


SAMSUNG CAMERA PICTURES


SAMSUNG CAMERA PICTURES


SAMSUNG CAMERA PICTURES