czwartek, 22 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Filip, Kordula

Informacje Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu zaprasza do udziału w projektach „Twój lepszy start” oraz  „Czas dla młodych – program aktywizacji osób młodych”.

 
 
 

„Twój lepszy start”

Osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzający odejść z rolnictwa.
 
W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat oraz osoby długotrwale bezrobotne.
 
Oferowane wsparcie:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe.
 2. Grupowe doradztwo zawodowe.
 3. Szkolenia:
  • Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (200 godz.),
  • Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych (208 godz.).
 4. Staże zawodowe (3 miesiące).
 5. Pośrednictwo pracy.
 6. Bon na zasiedlenie (dla 3 osób, maksymalnie do 5 000 zł/osobę).

 
Organizator zapewnia:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • poczęstunek w trakcie zajęć,
 • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

frl_dane