“Aktywny powrót źródłem sukcesu” – projekt

Fundacja Szkoły Polskie informuje o rozpoczęciu realizacji na terenie projektu „Aktywny powrót źródłem sukcesu”, którego celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

aktywny1 aktywny2