Akcja “Jesteś widoczny- jesteś bezpieczny”

W ramach akcji „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny” zorganizowanej przez Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna i Przewodniczącego Rady Gminy Adama Kniazia zostało zakupione 1000 sztuk opasek odblaskowych z czego w Dzień Edukacji Narodowej zostało przekazane na ręce dyrektorów szkół 700 sztuk dla dzieci i przedszkolaków, 100 sztuk dla Posterunku Policji w Łabuniach, 200 sztuk do dyspozycji urzędu gminy.

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do młodzieży i dzieci:

jeżeli poruszacie się po chodnikach w godzinach porannych lub wieczornych
bądźcie widoczni i noście odblaski!

odblaski1

Prezentacja w informatorze na www.szkolnictwo.pl – Bezpieczeństwo dzieci na drogach- referat.