Program “Leki 75+” – informacja

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 1 września br. wszedł w życie program “Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 
 
Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi wyłącznie lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Szczegóły na stronie 75plus.mz.gov.pl

75+ulotka