Dożynki Powiatowe w Żukowie

28 sierpnia w Żukowie gm. Miączyn odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których został rozstrzygnięty konkurs na wieniec dożynkowy. W kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego I nagrodę otrzymała delegacja Radnych, Sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich gminy Łabunie. Wieniec wykonała twórczyni ludowa Pani Teresa Mróz z Mocówki.


 
Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia: Barchaczów, Łabunie-Reforma, Łabuńki Pierwsze, Mocówka, Ruszów, Ruszów-Kolonia.
 
Przed rozpoczęciem Mszy Św. zwyczajem powiatowych dożynek jest spotkanie rolników ze Starostą Zamojskim, w trakcie którego wyróżnienie otrzymali rolnicy z naszej gminy: Paweł Mróz z Bródka i Bogusław Szast z Ruszowa.
 
W części artystycznej udział wziął zespół śpiewaczy “Ogrodniczki” z Łabuniek Pierwszych.
 
 

Wójt Gminy Łabunie dziękuje delegacjom za udział w uroczystości
i Panu Jarosławowi Nadłonek za transport nagrodzonego wieńca.