W Roku Henryka Sienkiewicza – konkurs

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie ogłaszają IX Konkurs literacki, plastyczny i wiedzy dla Mieszkańców Gminy Łabunie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna – “W Roku Henryka Sienkiewicza”.

Finał: 3 września podczas Narodowego Czytania „Quo Vadis”.

Drodzy uczestnicy!

To już  dziewiąta edycja naszego gminnego konkursu. Tym razem gmina Łabunie oddaje cześć powieściopisarzowi, publicyście, pierwszemu polskiemu laureatowi Nagrody Nobla, Henrykowi Sienkiewiczowi.

Rok 2016 ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej m. in. Rokiem Henryka Sienkiewicza jest okazją do włączenia się w ogólnopolskie obchody tego wydarzenia i ogłoszenia konkursu, którego motywem przewodnim są bogata spuścizna literacka i słowa noblisty „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie  – w każdym razie wygra”.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Jego celem jest prezentacja lokalnej twórczości.

Wszystkim uczestnikom życzę, aby poszukując inspiracji odkryli prawdziwe piękno naszej  Małej Ojczyzny i docenili wartości płynące z obcowania ze słowem pisanym. Czytajmy więc…

 

Antoni Wojciech Turczyn
Wójt Gminy Łabunie

Łabunie, czerwiec 2016 r.

 

pasek630s

 

Regulamin Konkursu Literackiego

Konkurs skierowany jest do uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy konkursu prezentują – w formie wydruku komputerowego i elektronicznie na adres a.piela@labunie.com.pl (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5)- wiersz lub prozę zgodne z tematem konkursu. Na odwrocie wydruku komputerowego (str. 2) należy umieścić swoje dane osobowe: imię i nazwisko autora, wiek.

Uczestnicy powinni dołączyć oświadczenie o samodzielnym napisaniu utworów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach związanych z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.)

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy wykonują zgodne z tematem konkursu prace plastyczne dowolnymi technikami (haft, rzeźba, rysunek) w formacie A3.

Prace zbiorowe nie będą oceniane. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko autora, wiek.

Uczestnicy powinni dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku w celach zw. z promocją, organizacją i przebiegiem konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu; www.labunie.com.pl.)

 

Regulamin konkursu wiedzy

Konkurs skierowany jest do uczniów i dorosłych mieszkańców gminy Łabunie. Uczestnicy 3 września 2016 r. podczas Narodowego Czytania „Quo Vadis”  rozwiążą test wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.  Test zostanie opracowany na podstawie źródeł dostępnych w łabuńskiej bibliotece i Internecie. Zgłoszenia (imię i nazwisko, wiek) należy nadsyłać na adres a.piela@labunie.com.pl.

 

Prace należy dostarczyć na adres mailowy: a.piela@labunie.com.pl, do Urzędu Gminy w Łabuniach, pokój nr 10  do 25 sierpnia 2016 roku do godziny 15.00

 

Termin uroczystego wręczenia nagród: 3 września 2016 r. (sobota)

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie www.labunie.com.pl

 

Organizator konkursu nie zwraca prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania.

 

Zapraszamy!

pdfZałącznik nr 1: Oświadczenie
pdfInformator o konkursie

 

gl-bpgl