poniedziałek, 30 listopada 2020 Dziś imieniny obchodzą: Maura, Andrzej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. rozpoczyna przyjmowane wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017.
 
 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 
Jednocześnie informujemy, aby otrzymać wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2016 r. należy dostarczyć do dnia 19 września 2016 r. zaświadczenie (wystawione po 1 września 2016 r.) o podjęciu lub kontynuowaniu nauki dzieci powyżej 16 roku życia tj. uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub złożyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.