Dożynki 2016

Święto plonów to ludowe święto połączone z obrzędem dożynkowym. Jest zwieńczeniem żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich przypadało na równonoc 22 września. Przez Słowian określane było jako wyżynki, obrzynki, wieńcowe, okrężne. Wraz z rozwojem gospodarstw folwarczno-dworskich dożynki zagościły na dworach. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników najemnych w nagrodę za wykonane prace przy żniwach i zebrane plony. Finałem dożynek były tańce w gospodach, karczmach lub na terenie dworu, a następny dzień był wolny od pracy.

Gminno-parafialne dożynki w naszej gminie zorganizowane zostały 21 sierpnia 2016 r. Uroczystość otworzył barwny korowód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Piotra Trojanowskiego. Chleb nieśli starostowie dożynek Małgorzata Juś i Paweł Karchut z Łabuniek Pierwszych, za nimi zespół ludowy z Węgier (Iszkaszentgyörgy), delegacje 13 sołectw z sołtysami na czele oraz poczty sztandarowe OSP. Przed mszą św. głos zabrał gospodarz dożynek – wójt Antoni Wojciech Turczyn, który podkreślił niezwykle ważną rolę rolnika, dzięki któremu na nasze stoły codziennie trafia chleb. Przywołał słowa św. Jana Pawła II o „spracowanych rękach polskiego rolnika” i pani Barbary Flak z Barchaczowa „Zastanów się nad kromką chleba, jak powstała i ilu ludziom jest potrzebna, w dzień, w pracy, w trudzie o świcie, wszystkim ludziom kromka chleba niesie życie”. Mszę św. celebrował ks. Proboszcz Piotr Rawlik. Oprawę muzyczną mszy przygotował Gminny Chór Konsonans pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz i Gminna Orkiestra Dęta. Życzenia i podziękowania dla Rolników nadesłali: Poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Głos zabrali: Senator RP Jerzy Chróścikowski i Dyrektor Kancelarii Sejmiku UM Alina Pitura, która odczytała list od Marszałka Województwa Lubelskiego i przekazała życzenia od Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego.
 
Od kilkunastu lat w naszej gminie dożynki są okazją do uhonorowania osób, które swoimi wynikami produkcyjnymi, postawą społeczną i pracą na rzecz lokalnego środowiska wyróżniają się w swoim środowisku. Honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” na wniosek Wójta Gminy Łabunie otrzymali: Maria Jastrzębska z Ruszowa, Małgorzata Juś z Łabuniek Pierwszych, Maria Synowiec z Ruszowa-Kolonii, Bożena Turczyn z Łabuniek Pierwszych, Lucyna Tymczuk z Łabuń – Reformy, Andrzej Bryk z Ruszowa, Dariusz Łopuszyński z Wólki Łabuńskiej, Roman Przyczyna z Majdanu Ruszowskiego, Dariusz Sokołowski z Łabuń. Odznaczenia wręczali Senator J. Chróscikowski, dyrektor A. Pitura i wójt Antoni W. Turczyn.
 
W części artystycznej wystąpili: węgierski zespół ludowy, Łabuńskie Iskierki, zespół wokalny z Gimnazjum w Łabuniach, kabaret Taka Potrzeba z Łapiguza, Zamojskie Karate Kyokushin, Bartek Góra, KGW Wólka Łabuńska, Barchaczowskie Super Babki, Ogrodniczki z Łabuniek Pierwszych, KGW Łabunie, Danuta Woźniak z Lubartowa, Aneta Szpinda i zespół Grześki. Teresa Zwolan (radna RG Łabunie z Wierzbia) przeprowadziła Integracyjny Turniej Sołectw na wesoło.
 
W trakcie Święta Plonów wśród 8 KGW przeprowadzono konkurs na najlepszą sałatkę owocową. Międzynarodowe Jury w składzie: Dániel Waliduda z Węgier, Liliana Gardiasz (ZDR Sitno), Renata Jastrzębska (Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie) przyznało trzy równorzędne nagrody KGW Barchaczów, KGW Majdan Ruszowski i KGW Ruszów. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. Nagrody ufundował Wójt Gminy Łabunie.
 
Sponsorami dożynek byli: Jan Wiater z Wólki Łabuńskiej, Bank Spółdzielczy w Zamościu Oddział Krynice, GT NET Zamość, Michał Greszta (namioty).
 
Urządzenia rekreacyjne dla dzieci były udostępnione gratis, w namiotach lokalne smakowitości: miody z Barchaczowa, olej z Ruszowa, kulinaria KGW, węgierskie przysmaki i patchworki, wystawa płodów rolnych ZDR Sitno. Chętni mogli zobaczyć archiwalne zbiory Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie oraz wystawę prac Klaudii Kosak, Leszka Firka i Hieronima Zasuwy.
 
Pogoda była piękna, atmosfera piknikowa. Ciepłe słowa podziękowania dla organizatorów i gospodarzy dożynek płynęły z ust gości i uczestników długo jeszcze po zakończeniu święta.
 
Wójt Gminy Łabunie dziękuje Rolnikom i Ich Rodzinom za obecność na uroczystości i wszystkim zaangażowanym w organizację dożynek.