Informacja o projekcie.

Projekt dotyczy bezpłatnych szkoleń wraz z płatnym stażem dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj.lubelskiego.

 

PLAKAT_Bądź aktywny i wróć do pracy

PLAKAT_Bądź aktywny i wróć do pracy