“I Ty wrócisz do zawodowej gry!” – projekt

Od 1 czerwca 2016 r. firma NS Konsulting Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubelskiego realizację projektu “I Ty wrócisz do zawodowej gry!” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2: Programy typu outplacement.

Projekt skierowany jest do 72 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym:

 • 60% kobiet (min.44 os.)
 • min. 50% osób z niskimi kwalifikacjami (36os.)(wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie- max. wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • min. 50% osób powyżej 50 r.ż. (min. 36 os.).

Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. lubelskiego (zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 
Główne działania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Doradztwo zawodowe z Indywidualnymi Planami Działania (IPD)
 2. Szkolenia zawodowe
  • Sortowacz surowców wtórnych
  • Monter urządzeń energii odnawialnej
  • Ogrodnik terenów zieleni
  • Kosztorysant budowalny
  • Doradca ds. OZE
  • Przedstawiciel handlowy w zakresie fotowoltaiki
 3. Poradnictwo psychologiczne
 4. 3-miesięczny staż zawodowy
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Dodatek relokacyjny w wysokości 6 000 zł

 
NS Konsulting Sp. z o. o. zapewnia:

 • Stypendia szkoleniowe
 • Stypendia stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Certyfikowane egzaminy VCC
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW

 
Kontakt:

„I Ty wrócisz do zawodowej gry!”
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
czynne w godz. 8-16

e-mail: zespolprojektu10.02@nskonsulting.pl

tel.: 533 317 676


 
i_ty_wrocisz i_ty_wrocisz_p