Zaproszenie na spotkanie w sprawie instalacji fotowoltaicznych

WÓJT GMINY ŁABUNIE zaprasza na spotkanie w sprawie instalacji fotowoltaicznych.

Osoby, które złożyły deklaracje w sprawie zainstalowania ogniw fotowoltaicznych, proszone są o przybycie w dniu 16 maja 2016r. na godzinę 17 do Domu Kultury w Łabuniach, na spotkanie z przedstawicielami Firmy Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Omówione zostaną rozwiązania techniczne oraz prawne aspekty użytkowania takich instalacji.