Informacja o koloniach letnich w 2016 roku

Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na kolonie letnie 2016. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


 
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
    Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).

 
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 
Koszt całego turnusu to 390,00 zł + koszt transportu.
 
Turnus trwa 2 tygodnie – planowane 4 turnusy w terminach:

  • I: 26.06.2016 – 09.07.2016
  • II: 10.07.2016 – 23.07.2016
  • III: 24.07.2016 – 06.08.2016
  • IV: 07.08.2016 – 20.08.2016

 

Wypoczynek zorganizowany jest w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „Róża Wiatrów” w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43.

 

docKarta kwalifikacyjna
docOświadczenie rodzica / opiekuna

 
Informacja: oznaczone pola do uzupełnienia w karcie kwalifikacyjnej


 
Dane Koordynatora:
 
Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
osoba kontaktowa – tel/fax: (82) 576 14 16
 
Koordynator: Mariusz Gołębiowski tel. 507 751 786