Informacja – “Złotówka za złotówkę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje o nowym sposobie przeliczania dochodu i przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami od 1 stycznia 2016 r. tzw. zasada “złotówka za złotówkę”.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza się nowy sposób przeliczania dochodu oraz przyznawania  świadczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.


Do końca 2015 r. gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.
 
Dla rodzin, które od 1 stycznia 2016 r. złożą wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i przekroczą próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Obecnie za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
 
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.