“Biały Domek” – otwarcie

12 lutego br. w Majdanie Ruszowskim w budynku po byłej szkole podstawowej otwarto „Biały Domek” – Dom Pobytu dla Osób Chorych, Niesamodzielnych oraz Starszych.


 
 
 
 
Oficjalne otwarcie ośrodka rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w kaplicy w Majdanie Ruszowskim koncelebrowaną przez ks. Juliana Brzezickiego – Diecezjalnego Moderatora Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, proboszcza parafii Trzęsiny, ks. Adama Sobczaka – dyrektora diecezjalnego Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz ks. Piotra Rawlika – proboszcza parafii Łabunie.
 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Adamów Dariusz Szykuła, Wójt Gminy Skierbieszów Stanisław Sokal, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu Jerzy Nizioł, Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn, Radny Gminy Łabunie i sołtys sołectwa Majdan Ruszowski Roman Krupa, Kierownik GOPS w Łabuniach Anna Syska, mieszkańcy Majdanu Ruszowskiego.
 
Wójt Gminy Łabunie na ręce Pani Jolanty Markiewicz – współwłaściciela domu przekazał zestaw publikacji o Gminie Łabunie i podziękował za podjęcie inicjatywy stworzenia ośrodka.