Szanowni Mieszkańcy Barchaczowa!

W roku bieżącym planujemy wydać album ze zdjęciami Mieszkańców Barchaczowa – zakres zbieranego materiału obejmuje okres od początków istnienia fotografii do lat 70 XX w. W związku z tym Wójt Gminy Łabunie prosi o bezpłatne wypożyczenie/udostepnienie zdjęć do wykorzystania w albumie.

 
 
 

album_barchaczow