piątek, 14 sierpnia 2020 Dziś imieniny obchodzą: Alfred, Euzebiusz

Konkurs „Malowanie kolęd”

Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Wójta Gminy Łabunie Malowanie kolęd.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Adresaci konkursu
 • uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łabunie

 

 1. Zadania konkursu
 • rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
 • popularyzacja kolęd i pastorałek
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
 • umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych
 1. Organizator
 • Referat Promocji, Kultury, Sportu i Informacji Urzędu Gminy Łabunie

 

 1. Technika
 • format prac A4 (kredki – pastele, farby)
 • uczestnik konkursu wykonuje ilustrację do jednej dowolnie wybranej kolędy (proszę nie kopiować pocztówek!)

Każda praca powinna być opisana:

 • imię, nazwisko, klasa
 • szkoła, adres
 • tytuł kolędy
 • imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail

Termin złożenia prac do 4 stycznia 2016 r. Urząd Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pokój nr 10.

 1. Dodatkowe informacje
 • organizator powołuje komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora
 • nauczyciel/opiekun przesyła max. 5 prac w każdej kategorii, prace powinny być ilustracjami różnych kolęd i pastorałek
 • termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na stronie www.labunie.com.pl