Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2016 r.

W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania”, Urząd Gminy Łabunie informuje, że nabór wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie usuwanie azbestu w 2016 r. przeprowadzony zostanie w dniach : od 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Łabunie (pok. Nr 9)

Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru demontażu i usunięcia eternitu:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
  2. Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu, lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku – ze Starostwa powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

 

Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego przed dniem 06.05.2004 r. :

   1. Wniosek o udzielenie dofinansowania

 

Wymagane dokumenty w przypadku zamiaru usunięcia eternitu zdemontowanego po dniu 06.05.2004 r.

   1. Wniosek o udzielenie dofinansowania
   2. Oświadczenie wykonawcy demontażu

 

Formularze wniosków i oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Łabunie, pokój nr 9, na www.azbest.lubelskie.pl oraz poniżej:

pdfWniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Łabunie w roku 2016
pdfOświadczenie wykonawcy demontażu

 

Gminny Koordynator Projektu:

Insp. Krzysztof Wiśniewski

Urząd Gminy Łabunie

pok. Nr 9, tel. 84 /6116025