Konsultacje programu polityki zdrowotnej

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łabunie zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o przedstawianie do dnia 27 listopada br. opinii w sprawie tego opracowania. Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy uglabunie@labunie.com.pl
 
Z w/w dokumentami można zapoznać się na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ochrona zdrowia – Aktualności a także poniżej:
 

pdfUchwała Zarządu Województwa Lubelskiego nr LXII/1294/2015 z dnia 27 października 2015 r.
pdf“Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”
pdfZałącznik nr 1 do “Oceny stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”
pdfZałącznik nr 2 do “Oceny stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”