II Kongres Sołtysów

28 listopada w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się II Kongres Sołtysów. Reprezentantami naszej gminy byli:  Adam Kniaź – Łabunie, Elżbieta Kuźma – Barchaczów, Renata Małys – Łabunie – Reforma, Mariusz Kliza – Bródek, Marek Góra – Dąbrowa, Bogusław Szast – Ruszów, Władysław Burdzy – Mocówka, Tomasz Petryk – Łabuńki Pierwsze i Piotr Głazowski – Wólka Łabuńska.


 
 
Sołtysi wzięli udział w konferencji poświęconej rolnictwu i obszarom wiejskim w województwie, wsparciu małych gospodarstw i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych.
Dwoje sołtysów – Adam Kniaź i Elżbieta Kuźma wzięło udział w konkursie kulinarnym na potrawę kulinarną w kategorii przekąski na zimno. Pan sołtys z Łabuń przygotował “Pierogi po łabuńsku” a pani sołtys z Barchaczowa “Karkówkę po barchaczowsku”.
 
Uczestnicy kongresu zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej.
 


Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu ze środków UE Pomoc Techniczna PROW na lata 2014 – 2020.