Informacja wyborcza

Wójt Gminy Łabunie zaprasza na pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Łabunie, które odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. o godz. 10.00 w Domu Kultury w Łabuniach ul. Parkowa 9.


 
 
Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z wytycznymi dla Obwodowych Komisji Wyborczych.
 2. Wybór przewodniczącego komisji oraz z-cy przewodniczącego.
 3. Omówienie zadań i trybu pracy Komisji, a także obowiązków poszczególnych członków komisji.
 4. Ustalenie zadań do dnia głosowania:
  • przygotowanie lokalu komisji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych,
  • odbiór i zabezpieczenie kart do głosowania, protokółów, spisów wyborców, obwieszczeń
   i innych materiałów – wyznaczenie osób odpowiedzialnych,
  • przygotowanie lokalu i odbiór kart w dniu 23 października 2015 r.,
  • zapewnienie środków łączności i transportu w dniu wyborów.

 

Obecność obowiązkowa.