czwartek, 22 października 2020 Dziś imieniny obchodzą: Filip, Kordula

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych.

 

 

 

Nazwa GminyMiejscowość / Miejsce spotkania (adres)Termin spotkania wraz z godzinami spotkaniaPlanowany program spotkania
1234
1.SUŁÓWSUŁÓW/ ŚWIETLICA WIEJSKA06.08 GODZ. 10.00Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób pozostających bez zatrudnienia. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Dyskusja grupowa – określenie grup defaworyzowanych na obszarze LSR. 3. Opracowanie analizy SWOT – formy wsparcia grup defaworyzowanych
2.STARY ZAMOŚĆSTARY ZAMOŚĆ / URZĄD GMINY07.08 GODZ. 10.00Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze zasobów materialnych, kulturowych, historycznych i społecznych obszaru LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT
3.KOMARÓW OSADAKOMARÓW OSADA/ SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY11.08 GODZ. 10.00Tematem spotkania będzie analiza SWOT w obszarze działalności instytucji publicznych oraz bezpieczeństwa na terenie LGD.   Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT
4.SITNOSITNO/ CENTRUM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W SITNIE12.08 GODZ. 10.00Temat spotkania analiza SWOT + cele i wskaźniki w obszarze rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności poza rolniczej terenu LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT. 4. Budowa drzewa celów. 5. Dobór wskaźników dla realizacji celów
5.NIELISZSTAW NOAKOWSKI / KLUB KULTURY13.08 GODZ. 10.00Temat spotkania – analiza SWOT + cele i wskaźniki w zaresie rozwoju lokalnego oraz potencjału obszaru LGD Ziemia Zamojska. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowanie drzewa problemów strategicznych. 3. Opracowanie analizy SWOT. 4. Budowa drzewa celów. 5. Dobór wskaźników dla realizacji celów
6.SKIERBIESZÓWSKIERBIESZÓW / GMINNY OŚRODEK KULTURY25.08 GODZ. 10.00Temat spotkania: cele i wskaźniki – logika interwencji dla LSR „Ziemia Zamojska” w obszarze zasobów lokalnych obszaru. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowa drzewa celów do uprzednio wypracowanej analizy SWOT. 3. Dobór wskaźników dla realizacji celów
7.GRABOWIECGRABOWIEC GMINNY OŚRODEK KULTURY26.08 GODZ. 10.00Temat: cele i wskaźniki, logika interwencji dla LSR „Ziemia Zamojska” w obszarze grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program: 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania 2. Budowa drzewa celów do uprzednio wypracowanej analizy SWOT. 3. Dobór wskaźników dla realizacji celów
8.ŁABUNIEŁABUNIE / BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY27.08 GODZ. 10.00Temat spotkania: określenie hierarchii celów, przedsięwzięć, logika interwencji dla LSR „Ziemia Zamojska”. Program : 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Określenie hierarchii celów, przedsięwzięć wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań. 3. Sformuowanie wskaźników produktów rezultatów i oddziaływania
9.MIĄCZYNMIĄCZYN / ŚWIETLICA WIEJSKA28.08 GODZ. 10.00Temat spotkania: Określenie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu LSR „Ziemia Zamojska”. Program : 1. Przedstawienie celu i tematyki spotkania. 2. Dobór wskaźników dla realizacji celów i przedsiewzięć. 3. Określenie sposobu wyboru i oceny operacji, ustalenie kryteriów wyboru.