Wydłużenie okresu naboru przedsięwzięć priorytetowych

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 sierpnia 2015 roku podjął uchwałę wydłużającą termin naboru przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) do 30 września br.

 
 
Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 14 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu aktualizacji listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)
 
Celem uchwały jest przyjęcie nowej koncepcji prac w tym przede wszystkim weryfikacja i ocena stanu przygotowania poszczególnych przedsięwzięć dotychczas zidentyfikowanych jako priorytetowe (uchwała nr CCLI/5247/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz aktualizacja listy poprzez uzupełnienie o nowe propozycje przedsięwzięć, z uwzględnieniem bieżących i najbardziej aktualnych uwarunkowań wynikających bezpośrednio z przesłanek krajowych i regionalnych.
 
W związku z tym zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z dokumentem: Zasady i tryb aktualizacji listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz zgłoszenia swoich nowych propozycji.
 
Nabór będzie odbywał się w terminie od 20 lipca 2015 r. do 20 sierpnia 2015 r.
 
Propozycje należy składać wypełniając przygotowany do tego celu formularz przedsięwzięcia. Formularz przedsięwzięcia należy wypełnić zgodnie z opisem zamieszczonym przy poszczególnych polach formularza. Wypełnione formularze należy przekazać w formie elektronicznej na adres: przedsiewziecia@lubelskie.pl oraz papierowej (jednakowa wersja) na adres:
 

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

 
Formularze, które nie będą złożone w jednakowych egzemplarzach (elektroniczny i papierowy) lub zostaną dostarczone po upływie terminu naboru nie będą podlegały ocenie. Za skuteczne doręczenie przyjmuje się dostarczenie przynajmniej jednej wersji formularza w wymaganym terminie. W przypadku dostarczenia wersji papierowej za dotrzymanie terminu uznaje się datę stempla pocztowego. Drugi, jednakowy egzemplarz formularza musi zostać dostarczony w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 27 sierpnia 2015 r.
 

docFormularz przedsięwzięcia – prosimy o usuwanie opisów pomocniczych do pytań zamieszczonych w poszczególnych polach
docZasady i tryb aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych