Informacja

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym, informuje się mieszkańców o możliwości sprawdzenia ujęcia w spisach wyborców.
Listy do wglądu dostępne są od dnia 17 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Łabunie w pok. nr 3 w godzinach urzędowania.